Verkkokauppa OfficeShop

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

                             Accepta Oy

                             Orsitie 9 13430 Hämeenlinna

                             03-628010, accepta(a)accepta.fi

                                     y-tunnus 0924710-6 

 

Yhteyshenkilö

                             Controller Riina Sairio puh. 036280144, riina.sairio(a)accepta.fi

 

Rekisterin nimi

                             Toiminnanohjausrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Toiminnanohjausrekisteri tarkoittaa asiakas- ja tavarantoimittajatietojamme sisältäviä järjestelmiämme, Sap Business Onea, Accepta Logistics Management = ALMaa, verkkokauppaa sekä manuaalista materiaalia, esim. sopimukset.

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on Accepta Oy:n asiakas- ja tavarantoimittajasuhteiden ylläpitäminen, myynti- ja ostotilausten käsittely, varastonhallinta, arkistoiminen sekä tiedonvälitys ja markkinointi.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaidemme tai tavarantoimittajiemme yhteyshenkilöistä:

-Etu- ja sukunimi

-sähköpostiosoite

-puhelinnumero

-asema asiakas- tai tavarantoimittajayrityksessä

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Accepta Oyn toiminnanohjausrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö lähetetään allekirjoitettuna rekisteröintiasioista vastaavalle henkilölle. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän yllä mainitussa toimipaikassa sijaitsevassa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Accepta Oy oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.

 Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, suoramarkkinointiin tai muuhun tiedonvälitykseen.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröitäviä tietoja kerätään asiakkaaksi tai tavarantoimittajaksi perustettavalta yritykseltä tai rekisteröitävältä yhteyshenkilöltä itseltään.

 

Tietojen sääntöjenmukaiset luovutukset

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Accepta Oy:n käytössä, paitsi Acceptan käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa, joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.

Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Accepta Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin vaatiessa.

 

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädönnön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa ja tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Tulosteina olevia henkilötietoja sälytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka ovat lukittavia ja kiinteistöä valvotaan kulunvalvonnalla.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Käyttäjillä on oltava käyttäjätunnus ja salasana päästäkseen käsiksi rekisterin sisältämiin tietoihin.

Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla sekä salasanasuojatulla palvelimella.

 

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla:
riina.sairio(a)accepta.fi

 

Muissa asioissa auttaa asiakaspalvelumme:
accepta(a)accepta.fi

Orsitie 9
FI-13430 Hämeenlinna
tel. +358 (0)3 628 010
fax +358 (0)3 628 0155
accepta@accepta.fi
herlitz@herlitz.fi

LOGIN

Copyright © 2010 Accepta Group | design Mainostoimisto ArtMocca OY